Usługi

BHP
Szkolenie wstępne BHP - szkolenie wymagane dla pracowników przyjmowanych do pracy.
Szkolenia okresowe BHP - szkolenie dla pracowników zatrudnionych.
Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP - założenie i bieżące uzupełnianie wpisów w dokumentacji BHP (rejestry: wypadków, szkoleń, badań lekarskich, czynników szkodliwych itp.)
Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego - analiza zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz oszacowanie ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy, a także sporządzenie dokumentacji.
Opracowanie rocznej analizy stanu BHP - zestawienie działań prowadzonych przez pracodawcę, analiza stanu wszystkich spraw dotyczących BHP, sporządzenie dokumentacji.
Badanie przyczyn wypadków przy pracy, opracowanie dokumentacji powypadkowej - prowadzenie postępowania powypadkowego, ustalenie okoliczności wypadku przy pracy, sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
Pomoc przy doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej - dopasowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej do poszczególnych stanowisk pracy w zakładzie oraz rodzaju zagrożeń i specyfiki zakładu.
Doradztwo i konsultacje  - udzielanie wsparcia i doradztwo w sprawach dotyczących BHP.
Obsługa firm w zakresie wykonywania zadań Służby BHP -  stały nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie w ramach umowy.
 
 
 
POZOSTAŁE
 
Kursy i szkolenia związane z zatrudnieniem (także osób niepełnosprawnych)
 
Kursy i szkolenia ukierunkowane na rozwój osobisty (motywująco-aktywizujące)