Cennik

szkolenie
 liczba godzin
cena
liczba osób z jednego zakładu
1-4
5-10
powyżej 10
szkolenie wstępne
lekcyjnych: 3
zegarowych: 2:15
60,00 zł.
50,00 zł.
40,00 zł.
szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
lekcyjnych: 64 (w tym 6 ćwiczeń)
zegarowych: 48:00 (w tym 4:30 ćwiczeń)
1 000,00 zł.
szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
lekcyjnych: 16
zegarowych: 12:00
180,00 zł.
170,00 zł.
150,00 zł.
szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
lekcyjnych: 8
zegarowych: 6:00
80,00 zł.
70,00 zł.
50,00 zł.
szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
lekcyjnych: 16
zegarowych: 12:00
180,00 zł.
170,00 zł.
150,00 zł.
szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
lekcyjnych: 32 (w tym 4 ćwiczeń)
zegarowych: 24:00 (w tym 3 ćwiczeń)
 
500,00 zł.
szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
lekcyjnych: 8
zegarowych: 6:00
80,00 zł.
70,00 zł.
50,00 zł.
 

Cena za bieżące szkolenie lub kurs podawana jest w aktualnej ofercie.

Informacje o cenach innych usług (ocena ryzyka zawodowego, miesięczny nadzór z zakresu BHP itp.) ustalana jest indywidualnie i zależy od wielkości i profilu zakładu, występujących zagrożeń, liczby pracowników.