TRENING

 

TRENING  WYCISZANIA  UMYSŁU

 

 

 

Można zaliczyć proponowany trening do jednej z wielu metod głębokiej relaksacji oraz medytacji.
 
Cele treningu:
 
 • ochrona i wzmocnienie  układu nerwowego – nabycie umiejętności wyciszenia się i relaksacji;
 • wzmocnienie spokoju wewnętrznego i wyciszenia, poprawa nastroju, poprawa samooceny;
 • wzmocnienie zaufania do siebie;
 • wdrażanie postawy uważności na odczucia własnego ciała ( np. poprzez nadawanie ważności ciału i odczuciom z ciała, następnie emocjom, ich kontroli oraz kontroli i zmiany myśli);
 • nauka i doskonalenie zdolności skupiania uwagi w ogóle;
 • koncentracja uwagi na konkretnych odczuciach , co ma szersze znaczenie i odniesienia do „gruntowania” siebie w „tu i teraz”;
 • poprawa sprawności psychofizycznej (także łagodzenie niektórych „somatyzacji”, np. bóle, harmonizacja pracy niektórych organów wewnętrznych, co przekłada się na lepsze samopoczucie lub wyciszanie, zmniejszanie natężenia niektórych dodatkowych dolegliwości mających związek ze stresem i lękiem);
 • doładowanie energetyczne; poszerzenie kreatywności i rozluźnianie dotychczasowych ram myślenia (np. szkodliwych przekonań) i odczuwania – proces otwierania się na alternatywy;
 • rozwój osobisty;
 • samokontrola stresu i lęku: przeciwdziałanie i redukcja ( szeroko rozumianego: pierwotnego i wtórnego w zaburzeniach i kłopotach nerwicowych oraz przeciwdziałanie nawrotom objawów;
 • bieżące, szybkie efekty: łagodzenie istniejącego procesu istniejących dolegliwości; relaks; wyciszenie; ulga; wsparcie; uzupełnienie własnego procesu terapeutycznego i rozwoju.

 
Założeniem grupy jest nauczenie samodzielnego stosowania proponowanej metody poprzez początkowy udział w zajęciach.
 
Każdy uczestnik podejmuje samodzielną decyzję, ile spotkań z udziałem trenera potrzebuje.
 
Aby uzyskać wymienione tutaj CELE treningu – zalecane jest trenowanie codzienne przez minimum kilka miesięcy.
 
Kilka słów o etiologii metody:
 
Idee treningu oparte są o wieloletnią praktykę znanego australijskiego psychiatry i doktora nauk medycznych oraz specjalisty psychologii klinicznej – Ainslie Nixona Mearesa.
W Polsce jego idee w zakresie ograniczonym do pomocy ludziom cierpiącym z powodu lęku znane są poprzez prace Pauline McKinnon – psychoterapeutkę z Melbourne.
 
Proponowany tutaj trening został wzbogacony przez prowadzącego trenera o afirmacje (zainspirowane powszechnie znaną psychoterapeutką i autorką wielu publikacji - Louise Hay) oraz wizualizacje wspomagające relaks; wizualizacje desyntyzujące (pomocne w radzeniu sobie z lękiem wtórnym); ćwiczenia przygotowujące do zasadniczego treningu. Wszystkie użyte dodatkowe elementy oparte są na bogatym doświadczeniu zarówno szkoły psychoterapii Gestalt, jak i ideach terapii emotywno-poznawczej.
 
Ponieważ repertuar oferty treningu został poszerzony a jednocześnie stanowi harmonijną całość, można wymienić wcześniej opisane cele TRENINGU WYCISZANIA UMYSŁU.
 
 
Czas trwania pojedynczych zajęć: od 40 – 55 minut.
 
Termin cotygodniowych spotkań zostanie dostosowany każdorazowo do możliwości konkretnej grupy.
 
Koszt: 20 zł/ 1 osoba
 
Liczba osób w grupie jest ograniczona, dla zapewnienia efektywności TRENINGU.
 
Przewidywanych jest kilka edycji TRENINGU, dlatego zainteresowanych proszę o kontakt i wpisywanie się na listę oczekujących.
 
                Tel. 95/ 7 356 207
                Tel. 607 206 054